miễn trách nhiệm

Nhà cái Me88 không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại tài chính hoặc tinh thần nào mà người chơi gánh chịu khi tham gia vui chơi tại hệ thống.

Người chơi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với việc sử dụng các đường dẫn bên ngoài hoặc nội dung xuất hiện trên trang chủ của nhà cái, bao gồm hình ảnh và nội dung.

Nhà cái sẽ thông báo cho người chơi trong trường hợp trang web đang được nâng cấp hoặc bảo trì, cung cấp các biện pháp thay thế. Người chơi có trách nhiệm kiểm tra trước khi đặt cược.

Trong trò chơi và đặt cược, nếu có sự khác biệt giữa kết quả hiển thị trên thiết bị của người chơi và máy chủ nhà cái, kết quả trên máy chủ sẽ được coi là căn cứ để trả thưởng.

Trong trường hợp nạp tiền vào tài khoản, hệ thống sẽ thông báo về các số tài khoản khả dụng và tài khoản đã dừng sử dụng. Người chơi phải chịu trách nhiệm kiểm tra trước khi chuyển tiền và không chịu trách nhiệm nếu chuyển tiền sai tài khoản mà không kiểm tra với nhân viên hệ thống.

Nhà cái chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu thông tin cá nhân của người chơi bị sử dụng bởi bên thứ ba hoặc ai khác với mục đích thương mại.

Khi đăng ký tài khoản và trở thành thành viên của nhà cái, người chơi xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện và quy định áp dụng tại nhà cái.