quyền riêng tư

Sự tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng luôn đặt lên hàng đầu đối với chúng tôi và chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu của khách hàng một cách tuyệt đối. Chúng tôi hiểu rằng thông tin cá nhân là quan trọng và chúng tôi cam đoan rằng không có bất kỳ thông tin nào sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có yêu cầu từ tòa án hoặc sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng.

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cần thiết và hợp pháp với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính, bảo hiểm để đảm bảo quá trình thanh toán diễn ra an toàn và đáng tin cậy. Mọi thông tin cá nhân được truyền qua cổng an toàn và được lưu trữ trong một môi trường bảo vệ tuyệt đối, đảm bảo không có ai có thể truy cập hoặc sử dụng thông tin này trái phép.

Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp hạn chế và giám sát chặt chẽ để bảo đảm an ninh thông tin trong và ngoài hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi liên tục theo dõi các hoạt động, kiểm tra và đánh giá các mối đe dọa tiềm tàng để ngăn chặn bất kỳ sự xâm nhập hay vi phạm nào.

Thông báo về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi hoặc thông tin liên quan đến dịch vụ chỉ được gửi qua email cho khách hàng và chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng từ khách hàng.